FAQ items aan het laden...

Voor verwijzers.

Graag stellen wij onze praktijk aan u voor!

Een professionele praktijk die ervaringsgerichte coach- en therapietrajecten aanbiedt aan kinderen/tieners en hun gezinnen.
Coachpraktijk Samen Verder is een maatschap die bestaat uit gecertificeerde (kinder)coaches en therapeuten Mathilde Nanninga en Trudy de Jager.

Lees hieronder meer over hoe wij werken.

Doelgroep.

Onze doelgroep is kinderen en tieners in de leeftijd van 6 – 18 jaar. Daarbij nemen we de omgeving van het kind of de tiener zoveel mogelijk mee. Het is bij ons mogelijk dat ook ouders gecoacht worden, ouders samen met hun kind, broertjes en zusjes onderling of het hele gezin. Met als resultaat een stevige basis, waar iedereen binnen het gezin zich veilig en gewaardeerd voelt.

De hulpvragen waar wij ons op richten betreffen vooral emotieregulatie, onderlinge communicatie, identiteitsversterking en traumaverwerking. Het maakt niet uit of er al dan niet een diagnose is gesteld, wij werken aan de uitingsvormen waar een kind of tiener in het dagelijks leven tegenaan loopt. We passen onze aanpak uiteraard wel aan op een eventuele achterliggende diagnose. Wij hebben ervaring op o.a. het gebied van AD(H)D, ASS, angstklachten, hoogsensitiviteit, depressieve klachten, trauma en hechtingsproblematiek.

Werkwijze.

Wij werken ervaringsgericht: een bewezen effectieve manier, waarbij we verschillende methodieken gebruiken, zoals oplossingsgericht werken, systeemgericht werken, gestalt, TA, voice dialogue, ACT en traumaverwerking vanuit o.a. de polyvagaaltheorie. Kinderen en tieners leren voornamelijk door het opdoen van ervaringen: door te zien, te doen en te voelen. Deze elementen komen samen in onze ervaringsgerichte werkwijze.

Het grootste gedeelte van onze activiteiten vindt buiten plaats. We gebruiken hierbij allerlei materialen en ook onze pony’s en honden kunnen ingezet worden. Dit vergroot de motivatie en het leervermogen. Vaak wordt iets sneller inzichtelijk door het neer te leggen met materialen of door bezig te zijn in interactie met een dier. Daarnaast kunnen kinderen en tieners vaardigheden opdoen rond situaties waar ze thuis en/of op school tegenaan lopen en dit uitproberen/oefenen.
Voor kinderen en tieners die het lastig vinden om te praten of met emoties om te gaan, is dit een meer ongedwongen manier om aan bepaalde thema’s te werken.

Indien nodig, is het ook mogelijk aan huis te komen. Als het wenselijk is, kan daarbij een van de honden meegenomen worden. Ook behoren observaties in de thuissituatie en begeleiding binnen het gezin op meer praktisch gebied tot de mogelijkheden.

Traject.

Ouders en kinderen/tieners zijn altijd welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Een traject start met een intakegesprek, waarna er een begeleidingsplan gemaakt wordt. Na elke sessie maken we een verslag en na een evaluatiegesprek een evaluatieverslag.

Doordat wij ervaringsgericht werken, hebben wij geen jarenlange trajecten. Over het algemeen heeft een kind voldoende aan een traject van maximaal een jaar, uiteraard afhankelijk van de hulpvraag en complexiteit.

Samenwerking.

Een goede samenwerking met het systeem rond het kind of de tiener, inclusief de betrokken instanties, vinden wij erg belangrijk. Communicatie en overleg zijn een must om als een eenheid om een gezin heen te staan.
Ook werken wij samen met een aantal andere (ggz-)organisaties, waarbij o.a. aanvullend aan elkaar gewerkt kan worden. Wanneer iets buiten onze expertise valt, zullen we in overleg met het kind/de tiener en ouders contact opnemen voor een verwijzing.

Vergoedingen.

Coachpraktijk Samen Verder heeft een contract met de Jeugdhulpregio FoodValley. Bij een beschikking of verwijzing kunnen trajecten bij ons vergoed worden voor kinderen en tieners tot 18 jaar uit de gemeente Ede, Veenendaal, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Nijkerk en Rhenen.

Zie hier voor het Gelders Aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1 en deel 2.

Professionaliteit.

Wij zijn zowel (kinder)coach als therapeut.
Wij zijn gestart als gecertificeerde coaches en hebben ons daarnaast beide gespecialiseerd tot kindercoach. Om ons te onderscheiden hebben we destijds bewust gekozen voor een NOBCO/EMCC-geaccrediteerde opleiding op EQA-practitioner niveau.
Vervolgens hebben we
de opleiding Psychosociale Basiskennis gedaan en met het laatste opleidingsjaar erbij hebben we de volledige vierjarige opleiding tot therapeut afgerond (Trudy volledig, Mathilde zit in de afrondingsfase van de opleiding).
Wij zijn hierbij ook opgeleid tot het inzetten van paarden tijdens coach- en therapiesessies.
Daarnaast hebben wij meerdere bijscholingen gedaan op o.a. het gebied van trauma.

Onze praktijk is HKZ-KO gecertificeerd en wij hebben beide een SKJ registratie.
Ook hebben wij beide een BHV-certificaat.

Wij staan geregistreerd in het AAI-kwaliteitsregister (AKR) en in het kwaliteitsregister KREAC. Ook zijn wij aangesloten bij de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT en Wkkgz geschillencommissie GAT.
Wij werken volgens het beroepsprofiel en de ethische code van KREAC, evenals de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Contact.

Neem contact met ons op voor meer informatie of bij vragen. Ook bent u van harte welkom om te komen kennismaken en te kijken hoe wij hier werken.

Onze verdere gegevens zijn te vinden bij ‘Contact’:

Dit formulier vraagt om je naam en mailadres om met je te kunnen communiceren. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te lezen hoe wij met de gegevens omgaan.