FAQ items aan het laden...

Voor verwijzers.

Graag stellen wij Coachpraktijk Samen Verder aan u voor!

Een professionele coachpraktijk die ervaringsgerichte coachtrajecten aanbiedt aan kinderen/tieners en hun gezinnen.
Coachpraktijk Samen Verder is een maatschap die bestaat uit gecertificeerde (kinder)coaches Mathilde Nanninga en Trudy de Jager.

Lees hieronder meer over hoe wij werken.

Doelgroep.

Onze doelgroep is kinderen en tieners in de leeftijd van 6 – 18 jaar. Daarbij nemen we de omgeving van het kind of de tiener zoveel mogelijk mee. Het is bij ons mogelijk dat ook ouders gecoacht worden, ouders samen met hun kind, broertjes en zusjes onderling of het hele gezin. Met als resultaat een stevige basis, waar iedereen binnen het gezin zich veilig en gewaardeerd voelt.

De problematiek waar wij ons op richten betreft vooral emotieregulatie, overprikkeling en onderlinge communicatie.
Het maakt niet uit of er al dan niet een diagnose is gesteld, wij werken aan de uitingsvormen waar een kind in het dagelijks leven tegenaan loopt. We passen onze aanpak uiteraard wel aan op een eventuele achterliggende problematiek. Wij hebben ervaring op o.a. het gebied van AD(H)D, ASS, angstklachten, hoogsensitiviteit, depressieve klachten, trauma en hechtingsproblematiek.

Werkwijze.

Wij coachen ervaringsgericht: een bewezen effectieve manier, waarbij we verschillende methodieken gebruiken, zoals oplossingsgericht werken, systeemgericht werken, gestalt en voice dialogue. Kinderen en tieners leren voornamelijk door het opdoen van ervaringen: door te zien, te doen en te voelen. Deze elementen komen samen in het ervaringsgericht coachen.

Het grootste gedeelte van onze activiteiten vindt buiten plaats. We gebruiken hierbij allerlei materialen en ook onze pony’s kunnen ingezet worden. Dit vergroot de motivatie en het leervermogen. Vaak wordt iets sneller inzichtelijk door het neer te leggen met materialen of door bezig te zijn met een pony. Daarnaast kunnen kinderen en tieners vaardigheden opdoen rond dingen waar ze thuis en/of op school tegenaan lopen en dit uitproberen/oefenen.
Voor kinderen en tieners die het lastig vinden om te praten of met emoties om te gaan, is dit een ongedwongen manier om aan bepaalde thema’s te werken.

Coachtraject.

Ouders en kinderen/tieners zijn altijd welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Een coachtraject start met een intakegesprek, waarna er een begeleidingsplan gemaakt wordt. Na elke coachsessie maken we een verslag en na een evaluatiegesprek een evaluatieverslag.

Doordat wij ervaringsgericht werken, hebben wij geen jarenlange trajecten. Over het algemeen heeft een kind voldoende aan een traject van een half jaar tot een jaar, uiteraard afhankelijk van de hulpvraag en complexiteit.

Samenwerking.

Een goede samenwerking met het systeem rond het kind of de tiener, inclusief de betrokken instanties, vinden wij erg belangrijk. Communicatie en overleg zijn een must om als een eenheid om een gezin heen te staan.
Ook werken wij samen met een aantal andere (ggz-)organisaties. Wanneer iets buiten onze expertise valt, zullen we contact opnemen voor een verwijzing.

Vergoedingen.

Coachpraktijk Samen Verder heeft een contract met de Jeugdhulpregio FoodValley. Bij een beschikking of verwijzing kunnen coachtrajecten bij ons vergoed worden voor kinderen en tieners tot 18 jaar uit gemeente Ede, Veenendaal, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Nijkerk en Rhenen.

Zie hier voor het Gelders Aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1 en deel 2.

Professionaliteit.

Wij zijn gecertificeerde coaches en daarnaast beide gespecialiseerd tot kindercoach.
Om ons te onderscheiden hebben wij bewust gekozen voor een NOBCO/EMCC-geaccrediteerde opleiding op EQA-practitioner niveau en de opleiding Psychosociale Basiskennis gedaan. Daarnaast hebben wij meerdere bijscholingen gedaan, onder andere op het gebied van trauma.

Onze praktijk is HKZ-KO gecertificeerd en wordt gesuperviseerd door een BIG-geregistreerde psychiater.

Wij staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister KREAC en werken volgens de beroeps- en ethische code van KREAC. Wij zijn aangesloten bij de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT en Wkkgz geschillencommissie GAT. Beide coaches hebben een bhv-certificaat.

Contact.

Neem contact met ons op voor meer informatie of bij vragen. Ook bent u van harte welkom om te komen kennismaken en te kijken hoe wij hier werken.

Onze verdere gegevens zijn te vinden bij ‘Contact’:

Dit formulier vraagt om je naam en mailadres om met je te kunnen communiceren. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te lezen hoe wij met de gegevens omgaan.